Dogodki
Dogodki ob svetovnem dnevu turizma
27. 09. 2022

TIC Kostanjevica na Krki pripravlja bogat program ob svetovnem dnevu turizma:
– od 10.00 do 11.30 ure brezplačno vodstvo po mestu z lokalnim vodnikom (v SLO jeziku) – prijave na TIC-u Kostanjevica na Krki,
– od 12.00 do 13.30 ure brezplačno vodstvo po mestu z lokalnim vodnikom (v ANG jeziku) – prijave na TIC-u Kostanjevica na Krki,

Lokacija: OŠ Jožeta Gorjupa
– od 14.00 do 16.00 ure ustvarjanje iz recikliranih materialov (na prostem pred OŠ Jožeta Gorjupa) – Alja Fir (Galerija Božidar Jakac),
– od 17.00 do 17.10 ure pozdrav in nagovor ravnateljice – ga. Melita Skušek (OŠ Jožeta Gorjupa),
– od 17.10 do 17.30 ure kratka predstavitev delovanja TIC-a v letu 2022 (10 min) in predstavitev aktivnosti v sklopu Zelene sheme (10 min)- Anita Pajtler (GBJ – TIC),
– od 17.30 do 17.50 ure Krakovski gozd (cca.20min) – ga. Mojca Bogovič (Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice),
– od 17.50 do 18.00 ure Gozd in podnebne spremembe (40 min) – ga. Mojca Bogovič (Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice),
– od 18.00 do 18.30 ure Reka Krka kot fenomen in problem (30 min) – g. Andrej Hudoklin (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto),
– od 18.30 do 19.15 ure Izzivi za prihodnost mladih v Občini Kostanjevica na Krki (45 min) – Jan Strajnar (Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki),
– od 19.15 do 19.30 ure zaključek s sklepno mislijo – ga. Melita Skušek (OŠ Jožeta Gorjupa) – morda kratek povzetek aktivnosti, ki jih že in jih bo v sklopu OŠ – projektov in krožkov v šolskem letu 2022/2023

Vljudno vabljeni!

ZELENI NAMIG: Obisk znamenitosti peš ali s kolesom

Kakovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija onesnaževal v zraku še vedno previsoka. Zmanjšanje osebnega ogljičnega odtisa v prometu močno vpliva na izboljšanje kakovosti zraka. Zato svojo osebno energijo porabite za ogled znamenitosti našega kraja. Hoja in kolesarjenje zmanjšujeta osebni ogljični odtis in pozitivno vplivata na zdravje. Ravnajmo odgovorno in ravnajmo zeleno!

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
Otvoritev razstave: Erik Mavrič: Dolgo črno poletje
23. 09. 2022

Samostojna razstava slikarja in risarja Erika Mavriča bo v prostorih lapidarija naslovila nekatere temeljne eksistenčne tegobe vsakdanjika kot so repeticija opravil in dolžnosti, ujetost v vzorce družbenih normativov, melanholijo brezizhodnosti, nestalnost in minljivost. Mavrič je eden najbolj enigmatičnih domačih ustvarjalcev, ki se v svoji raznoliki umetniški praksi navezuje na številne tehnike in žanre iz preteklosti in jih umešča v polje sodobne umetnosti; njegovi izrazito sodobni in aktualni motivi se med drugim napajajo pri socialnemu realizmu, ekspresionizmu in kubizmu.

Otvoritev razstave bo v petek, 23. septembra ob 19.00.

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
OTVORITEV RAZSTAVE: MAŠA JAZBEC: Sintetični organizmi
09. 09. 2022 - 26. 02. 2023

Umetnica in raziskovalka Maša Jazbec se z razstavo Sintetični organizmi osredotoča na ideje o sožitju človeka in robota in predstavlja sintezo svojega večletnega raziskovanja na področju humanoidnih robotov. V razstavišču nekdanje samostanske cerkve je postavljena celostna prostorska instalacija, ki z vizualnimi sredstvi naslavlja številna temeljna družbena in etična vprašanja, kot so razumevanje življenja in živosti, odnos med organsko in anorgansko materijo in mogoča nadomestljivost človeške vrste.

SLOVENIA GREEN WELLNESS ROUTE

Kolesarska pot vodi po čudovitem, mirnem vzhodnem delu države, ki pod površjem skriva bogate zaloge termalne vode. Posamezni odseki povezujejo destinacije s certifikatom Slovenia Green, ob tem pa se bodo kolesarji na varnih poteh navduševali nad izjemnim naravnim okoljem – najsi bodo to starejši kolesarski popotniki ali mladina, ki šele spoznava čare raziskovanja novih krajev na lastni pogon. V ‘najbolj trajnostni državi na svetu’ se je tako rodila kolesarska pot SGWR, ki temelji ne le na naravnih danostih Slovenije, temveč tudi na raznoliki lokalni kulturni dediščini na križišču različnih narodov Srednje Evrope. Itinerar je zasnovan tako, da ima avanture željni turist na razpolago vse informacije, ki jih potrebuje tako za kolesarjenje kot za obisk terapevtskih zdravilišč širom Slovenije.

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
RAZSTAVA: VLADIMIR MAKUC – RETROSPEKTIVA
15. 06. 2022 - 02. 10. 2022

Velika retrospektiva v Galeriji Božidar Jakac predstavlja obsežen pregled umetniškega delovanja Vladimirja Makuca, enega najbolj ikoničnih likovnih umetnikov na Slovenskem. Čeprav je bil prvenstveno znan kot mojster grafične umetnosti, so na razstavi prikazane različne razvojne faze njegove izrazito interdisciplinarne prakse, ki sega tudi na področja risbe, slikarstva, kiparstva, keramike in raznih hibridnih tehnik. Makuc je namreč nenehno raziskoval in spreminjal tok svojega avtorskega izraza.

7 VELIČASTNIH

Nikjer v Sloveniji ni na tako majhnem območju toliko gradov kot v Posavju. Gradovi Brežice, Kunšperk, Mokrice, Rajhenburg, Sevnica in Svibno ter nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki. Najsi bo čudovit hotel v zavetju zelenja, živ duh preteklosti sredi urbanega, mogočen varuh na strmih pomolih nad reko Savo, ostaline na zelenih hribčkih razgibanega posavskega podeželja… Takšni so posavski gradovi, ki vas bodo očarali že na pogled. Butično doživetje »Sedem veličastnih« s celostnim naslavljanjem vseh vaših čutil enodnevnemu izletu dodaja novo dimenzijo. V prav vsakem trenutku dneva boste Posavje ter njegovo izjemno grajsko dediščino, čudovito, pristno naravo in vrhunsko kulinariko, doživeli avtentično in butično.

ALI STE VEDELI?

Da je v Kostanjevici na Krki največji stenski mozaik v Sloveniji?

Nastal je leta 1982, krasi pročelje telovadnice OŠ Jožeta Gorjupa in meri kar 185 kvadratnih metrov. Izdelan je po predlogi Ivana Seljaka-Čopiča, predstavlja bitko na Krškem polju iz leta 1573. Vanj so vtisnjene besede Alojza Gradnika: »Ničesar tu ne bodo vzela leta, ker nič ni trdnejše kot bolečina prestanega ponižanja, ki v sina prelije z grenko se krvjo očeta« Napis kaže na zgovoren dokaz upornosti in trdoživosti ljudi, ujetih med pobočja Gorjancev in zeleno lepotico Krko.

Anketa zadovoljstva med prebivalci in obiskovalci Kostanjevice na Krki

Posredujemo vam izsledke ankete, ki jo izvajamo na TIC Kostanjevica na Krki:
DOMAČE PREBIVALSTVO
Večini anketirancev turistična dejavnost ne predstavlja neposrednega vira dohodkov. Zavedajo se, da se naša destinacija razvija v zeleno destinacijo, mnenja so tudi, da imajo od turizma in turistov koristi. Anketiranci so srednje zadovoljni z razvojem turizma v naši destinaciji. Ne strinjajo pa se, da smo s turizmom pridobili večjo izbiro storitev. So pa zadovoljni z delom TIC-a, tako da nam to daje motivacijo za naprej. Turizem prinaša tudi boljše preživljanje prostega časa z različnimi prireditvami in v zadostni meri skrbi za ohranitev naravne in kulturne dediščine.

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Ponudniki v naši občini redno spremljajo porabo energije iz različnih virov in izvajajo ukrepe za zmanjšanje porabe energije – senzorji na lučeh, led svetilke. Redno spremljajo porabo vode in izvajajo ukrepe za zmanjšanje porabe vode – wc kotlički z dvema možnostima splakovanja, sezonsko zapiranje vode in tekoče spremljanje porabe. Goste spodbujajo k pitju vode iz pipe in k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in ločevanju odpadkov. Skrbijo tudi za zmanjšanje odpadne hrane – manj skuhajo in manj kupujejo, več hrane pridelajo doma oz. v čim večji meri kupujejo pri lokalnih pridelovalcih in proizvajalcih, svoje zaposlene pa redno izobražujejo. Podpirajo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti in aktivno sodelujejo z lokalno turistično organizacijo.

DOMAČI TURISTI
Domači turisti največ potujejo v lastni organizaciji v paru ali s poslovnimi partnerji, mesto si ogledujejo peš ali z avtom. Namen obiska je v večji meri ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, rekreacija ter obisk prijateljev in sorodnikov. V večini poznajo znamko Slovenia Green. Želijo si bolj urejen javni prevoz, več kavarn in gostinske ponudbe ter več ponudbe lokalnih proizvajalcev. Srednje zadovoljni so tudi z označitvami dostopa do določene znamenitosti. Zadovoljni so z nastanitvenimi ponudbami, bogato kulturno dediščino, nad urejenostjo okolice ter kolesarskimi in pohodnimi potmi.

TUJI TURISTI
Pri tujcih gre v večini za enodnevne turiste, ki potujejo v lastni režiji, in so v Slovenijo prišli še na ogled drugih destinacij in v naši destinaciji niso koristili namestitvenih kapacitet. K nam so po večini prišli na ogled naravne in kulturne dediščine, rekreacijo in oddih. Anketiranci so srednje zadovoljni z gastronomsko ponudbo, javnim prevozom in možnostjo nakupovanja. Bolj so navdušeni nad kulturno ponudbo, urejenostjo okolice, mnogimi pohodnimi in kolesarskimi potmi ter nad prijaznostjo in gostoljubnostjo. Pri nas se počutijo varne, cene izdelkov so zanje sprejemljive, v naši destinaciji so zapravili med 20 in 30 €. Z znamko Slovenia Green niso seznanjeni.

Nova vizija turizma Kostanjevice na Krki

Kostanjevica na Krki bo postala ena privlačnejših destinacij v Sloveniji in širše, za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa prebivalcev in obiskovalcev, s poudarkom na kulturnem turizmu, naravnih vrednotah in doživetjih edinstvenega mesta na otoku. Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in velja do sprejema strategije razvoja trajnostnega turizma v občini Kostanjevica na Krki.

Info
Navodila za pot
Informacije in rezervacije