Dogodki
Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
OTVORITEV RAZSTAVE: NOVA DOBA: UMETNIŠKI DISKURZI O DRUŽBENIH IN KLIMATSKIH SPREMEMBAH

Skupinska razstava Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah, ki jo finančno podpira British Council, je rezultat sodelovanja med Muzejem savremene umetnosti Vojvodine iz Novega Sada, Muzejem savremene umjetnosti RS iz Banja Luke in Galerijo Božidar Jakac – Muzejem moderne in sodobne umetnosti iz Kostanjevice na Krki. Na razstavi bodo predstavljena dela 12 umetnikov in umetniških skupin iz BiH, Hrvaške, Slovenije in Srbije, ki se v svojih ustvarjalnih praksah dosledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo ter podajajo umetniški komentar in odgovor na eno najbolj aktualnih tem sodobne družbe – ekologijo, klimatske in družbene spremembe in varovanja življenjskega okolja. Izbrana dela prinašajo vseobsegajoče premišljevanje o človeških intervencijah v okolje in o pojavih, ki vplivajo na klimatske spremembe in dajejo poseben uvid v okoljske tegobe z vidika sodobne umetnosti.

Otvoritev: Petek, 24. maj 2024, ob 19. uri.

POSAVSKI FESTIVAL POHODNIŠTVA: USKOŠKA POT

Uskoška pohodna pot je krožna pot in izrazito panoramska. Kraški reliefi odstirajo čudovite razglede na Kostanjevico na Krki z Galerijo Božidar Jakac na eni strani in neukrotljive naravne predele na drugi. V Črneči vasi se povzpnete v vrh zvonika Stražnega stolpa, na gozdnih grebenih okusite plodove letnih časov in spotoma nazdravite s frankinjo ali cvičkom, zaščitnima znakoma tega območja. Pot je lahka, dolga 7 kilometrov, primerna tudi za otroke in starejše. Za raziskovalce neuhojenih poti, iskalce miru in ozaveščene popotnike, ki želijo spoznati vzroke in posledice selitev v preteklosti in sedanjosti skozi zgodbe obmejnih vasi.
Sobota, 25. maj 2024, ob 10.00, pri Stražnem stolpu v Črneči vasi.

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
OTVORITEV RAZSTAVE: CISTERSCAPES, KULTURNA KRAJINA CISTERCIJANOV

Galerija Božidar Jakac in Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične sta se v letu 2019, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo, vključila v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi – Cistercian Landscapes Connecting Europe. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije. Leta 2024 je projekt Cisterscapes pridobil Znak evropske dediščine, ki pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah.
Ob tej priložnosti Galerija Božidar Jakac pripravlja razstavo v petek, 31. maja, ob 19. uri.

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
RAZSTAVA: Tejka Pezdirc: Začasno stanje
12. 04. 2024 - 14. 07. 2024

Kiparka Tejka Pezdirc se na razstavi predstavlja z instalacijo fragmentiranega telesa, kjer se srečujemo z njegovim pogonskim sistemom. Četudi kiparka poseže po materialih kot so epoksi, silikon, tekstil, mavec, je material, v katerem primarno ustvarja marmor. Na razstavi so predstavljeni kameni organi, ki so udobno nameščeni znotraj skeletnih nosil in obdani s tekstilnim živčevjem in tkivjem. Kot v človeškem organizmu, je tudi ta sistem med seboj tesno prepleten in v življenjsko pomembnem soodvisnem razmerju.

NOV CENIK PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Vzpostavljen je plačljiv sistem parkiranja za avtodome. Možnosti plačila sta preko aplikacije EasyPark ali SMS sporočilo, gotovinsko plačilo ni mogoče.

– Parkiranje: 10,00 EUR / 24 h
– Dobava in oskrba z električno energijo: 0,60 EUR / 1 kWh
– Dobava in oskrba s pitno vodo: 0,20 EUR / 10 l
– Odvod odpadne vode in fekalij: brezplačno

Dobava in oskrba z električno energijo in pitno vodo se plača na avtomatiziranih stebričkih lociranih na parkirišču za avtodome.

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
Bogdan Borčić in Tihomir Pinter: V dialogu 
08. 02. 2024 - 08. 02. 2025
Razstava

V sklopu osemnajste postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića so v dialog postavili dela slikarja in grafika Bogdana Borčića in fotografa Tihomirja Pinterja, ki ne ozirajoč se na rabo različnih umetniških medijev komunicirajo s stališča zgodovinske perspektive in duha časa. Oba umetnika sta v svojih delih z likovnimi sredstvi, bolj ali manj shematsko, upodabljala izkustvo modernega bivanja in sprememb v kulturni krajini. Tako kot je Pinter fotografiral detajle industrijskih struktur, jih je Borčić stilizirano upodabljal. Razstava sooča dela obeh umetnikov iz različnih obdobij njunega delovanja.

V Krakovski gozd po Resslovi poti
Osveščanje o podnebnih spremembah

Krakovski gozd je največji nižinski poplavni gozd pri nas. Spoznali ga bomo s sprehodom po nekoliko spremenjeni trasi Resslove poti, ki povezuje slikovita gozdna mokrišča, pragozd in poplavne travnike ob Krki. Sprehod bodo popestrili poznavalci ptic, dvoživk, rastlin, gozda in lokalne zgodovine. Kostanjevica na Krki se je leta 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma in se s tem zavezala kot zelena, okoljsko in družbeno odgovorna destinacija.  V okviru Zelene sheme bo pohod obogaten s predavanjem o podnebnih spremembah. Tradicionalni sprehodi potekajo v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki in različnimi strokovnjaki iz Zavoda za gozdove, Zavoda RS za varstvo narave in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije že od leta 1999.

Pohod bo v soboto, 6. aprila 2024, ob 8. uri, pred gostilno Žolnir v Kostanjevici na Krki. Krakovski gozd je v spomladanskem času običajno poplavljen, zato ne pozabite na škornje! Če bo deževalo, se primerno opremite.

Občina Kostanjevica na Krki
ZELENI NAMIGI
Odgovorno

Kostanjevica na Krki, je zelena destinacija, ki se s pomočjo nacionalnega programa Slovenia Green trudi razvijati trajnostno in zeleno. Zavzema se za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa prebivalcev in obiskovalcev, s povdarkom na kulturnem turizmu, naravni vrednotah in doživetjih edinstvenega mesta na otoku. Sledi viziji, da postane ena privlačnejših destinacij v Sloveniji.

Zeleni namigi za obisk našega mesta:

  • Obisk znamenitosti peš, s kolesom ali čolnom.
  • S košaro do najbližje kmetije.
  • Pijte vodo iz pipe.
  • Ločujte odpadke.

Bodimo odgovorni in obnašajmo se zeleno!

Občina Kostanjevica na Krki
MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Priznanje

KOSTANJEVICA NA KRKI OSVOJILA DRUGO MESTO V KATEGORIJI IZLETNIŠKIH KRAJEV

Turistična zveza Slovenije je v letu 2023 organizirala že 32. tekmovanje v urejenosti slovenskih krajev, pod sloganom »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Projekt spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Ocenjuje se področja kakovosti turistične ponudbe in urejenosti kraja, kakovosti življenja v kraju za prebivalce in goste, varovanja naravne in kulturne dediščine, varovanja okolja in gostoljubnosti. To priznanje je odličen pokazatelj, da gre razvoj kraja na področju turizma v pravo smer in spodbuda, da bomo v bodoče delali še boljše.

S KOLESOM V GALERIJO
Trajnostno do znamenitosti

V Galeriji Božidar Jakac veliko pozornosti namenjajo trajnosti, saj lokacija ponuja idealne možnost za razmislek o tej aktualni temi. Zato vam v juliju, avgustu in septembru 2023 ob obisku galerije s kolesom (in/ali javnim prevozom) priznajo 20% popust na redne cene vstopnic.

Info
Navodila za pot
Informacije in rezervacije