IZJAVA O DOSTOPNOSTI PO ZAKONU O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

 

Galerija Božidar Jakac – Turistično informacijski center Kostanjevica na Krki se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani www.visit-kostanjevica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21-ZInfV-A, 189/21-ZDU-1M in 18/23-ZDU-1O; v nadaljevanju: ZDSMA) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran
www.visit-kostanjevica.si

 

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran je skladna s priporočili WCAG 2.1 nivo AA. Spletna stran vsebuje Facebook vtičnik in Instagram, ki je za slepe uporabnike slabo dostopen. Ker to ni naš izdelek, ga ne moremo prilagoditi.

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, vsem uporabnikom zaradi spodaj navedenih izjem. Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, kot tudi nekatere videovsebine,
  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • del slik nima vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis,
  • struktura naslovov in tabel ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023.

Uporabljena je bila metoda iz 1. alinee točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena zavoda javnega značaja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov:  tic-gbj@galerija-bj.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bo možno podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

 

Fizična in komunikacijska dostopnost

 

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM:

Prostori dislocirane enote Galerije Božidar Jakac – Turistično informacijski center Kostanjevica na Krki se nahajajo na naslovu Kambičev trg 5, 8311 Kostanjevica na Krki. Najbližje avtobusno postajališče je 600 m oddaljeno od stavbe, kjer se nahajamo do Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 16.

 

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM:

Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno ob stavbi. Parkirna mesta, ki so na voljo, so dostopna tudi invalidom.

 

VSTOP V ZGRADBO:

Uporabnikom je omogočen samostojen vstop v pritličju stavbe. Za pomoč pokličite na telefonsko številko 07 49 88 152.

 

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE:

Premostljiva rampa iz nedrsečega materiala, ki olajša prehod 10cm visoke stopnice, ki ranljivim skupinam omogoča lažji vstop tako z invalidskim vozičkom, kot starejšim ali mamicam z vozičkom. V prostoru je na razpolago TV ekran, ki prikazuje težje dostopne ali sezonsko značilne znamenitosti (npr. Krakovski gozd, Kostanjeviška jama). Ostalih tehničnih pripomočkov ni.

Datum  :   20.04.2023

 

Goran Milovanović,
Direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

Info
Navodila za pot
Informacije in rezervacije